• .::TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ::. E-İMZA PORTALI
You Are Here: Home » SIKÇA SORULAN SORULAR (Page 2)

E-İMZA SAHİPLERİNİN YASA İLE GETİRİLEN HUKUKİ AVANTAJ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

E-imza sahibinin uyması ve dikkat etmesi gereken şartlar, imzaladığı ve kendisine bir nüshası verilen nitelikli elektronik sertifika kullanıcısı sözleşmesinde açıklanmaktadır. Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği‘nin 15. maddesinde Nitelikli Elektronik Sertifika Sahibinin Yükümlülükleri başlığında açıklanmaktadır. Ayrıca bu bildirim 5070 sayılı Elektronik İmza ...

Read more

E-İMZAMI İADE EDEBİLİR MİYİM?

Elektronik imza kişiye özel üretildiğinden iadesi söz konusu değildir. Ancak E-GÜVEN, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Sertifika Kullanıcı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde teslim aldığı malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden i ...

Read more

E-İMZA NASIL ALINIR?

Elektronik İmzanızı bireysel olarak Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılardan (E-Güven, Turktrust, E-Tuğra) alabileceğiniz gibi Odamız aracılığıyla da alabilirsiniz. Odamız E-Güven firması ile kurumsal anlaşma yaptığı için daha uygun fiyatlarla 1, 2, 3 yıllık paketleri satın alabilirsiniz. Bu hizmetimiz 01 Ocak 2014‘de yürürlüğe girecektir. Başvurular elektronik ortamda EMOP/Üye arayüzünden alınacak ve ye ...

Read more

E-İMZANIN YASAL GEÇERLİLİĞİ VAR MIDIR?

E-imza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. E-imza, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler. ...

Read more

E-İMZAMI NERELERDE KULLANABİLİRİM?

  E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr) E-imzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP…) MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde, Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde, Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde, Banka talimatlarının gönderilmesinde, Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formların ...

Read more
Scroll to top